ССИТОПЕЧАТНА БАЗА

За нас

Астра Графика се намира в град София. Фирмата е основана в началото на 1992 година. Развива дейността си на 500 квадратни метра собствена площ, намираща се в индустриалната зона на града. Располага с нова техника спомагаща за висококачествено извършване на ситопечатни услуги. В тази сфера има широка гама от възможности, като се стреми към по-нестандартен тип услуги. Благодарение на добра техника и квалифициран персонал Астра Графика притежава възможност за високо качество , дълги тиражи и разумни срокове.